הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים

העסק שלך יכול להמריא לגבהים חדשים: מטריית המימון הייחודית שמציעות חברות מימון שונות ללקוחותיה העסקיים, מכל ענפי המשק, מאפשרת לבעל העסק להשיג יתרון תחרותי בעולם העסקים של היום. קיימות פתרונות המימון המתקדמים והחדשניים לעסקים אשר נועדו לסייע בצמיחת העסק שברשותך וניתנים להתאמה אישית לכל מטרה, בהתאם להתפתחות החברה.
הצורך של הלוואות לעסקים קיים אצל מרבית העסקים, במיוחד עבור עסקים הנמצאים בצמיחה ובתנופה עסקית. חברות העומדות בפני פרויקט וזקוקות למימון שילווה את הפרוייקט, חברות המעוניינות לרכוש חברה או להתמזג עם חברה אחרת, שוקלות לרכוש ציוד ולהגדיל את המפעל, או לבצע השקעה חדשה, לפתוח סניפים ולהתרחב.
צריך רק למצוא את מסלול המימון המתאים ביותר עבורן. בין הפתרונות המימוניים המוצעים על ידי החברות מימון ניתן למנות: הלוואות לטווחים בינוניים וארוכים, מימון רכישות ומיזוגים, מימון נדל”ן מניב וארגון חוב למימון פרויקטים.

הלוואות לעסקים מקנים

• מימון חוץ בנקאי המאפשר גיוון מקורות המימון
• מימון ישיר עם וללא זכות חזרה
• מימון לכל מטרה (השקעות, רכישות, החלפת חובות קיימים במערכת הבנקאית)
• הלוואות בריבית קבועה או משתנה, צמודות מדד ומט”ח
• ארגון חוב למימון פרויקטים
• מימון נדל”ן מניב
• תנאים תחרותיים והתאמת מסלול מימון המותאם לצרכי החברה
• חשיפה לשוק ההון
• מהירות תגובה ויחס אישי

מימון פרויקטים עסקים

הלוואות לעסקים שמרימים פרויקטים מתבסס על מתודולוגית “מימון פרויקטים” על פיה הביטחונות העיקריים של המלווה להחזר ההלוואה, הינם תזרים המזומנים הצפוי של הפרויקט ונכסי הפרויקט, עם זכות חזרה מוגבלת לבעלים. לצורך העמדת המימון מוקמת חברה פרויקט ייעודית אשר תחום עיסוקה הבלעדי הינו הקמה ותפעול של הפרויקט.

חברות מימון שונות מארגנות הלוואה לחברה הייעודית של הפרויקט וכנגדה משועבדים למלווה תזרימי המזומנים הצפויים של הפרויקט (בניכוי הוצאות התפעול והתחזוקה), וכן הנכסים הניתנים לשעבוד.
במימון מעין זה, מקובל על פי רוב, לנטרל את סיכוני הביקוש באמצעות חוזים ארוכי טווח עם לקוחות ו/או רשת ביטחון להכנסות מאת המדינה וכן לנטרל את סיכון החריגה בהוצאות התפעול, באמצעות חוזים ארוכי טווח לתפעול הפרויקט.

למי מיועד המימון? לחברות וליזמים, אשר תחום עיסוקם כולל ייזום, הקמה ותפעול של פרויקטים ומעוניינים בפתרון מימוני ייחודי שיעניק להם ליווי פיננסי לפרויקטים עתידיים שבכוונתם להקים.

מימון וליווי פרויקטים מיועד עבור
• הישענות על תזרים המזומנים הצפוי של הפרויקט וכן על נכסים הניתנים לשעבוד.
• זכות חזרה מוגבלת לבעלי הפרויקט.