הלוואות לסטודנטים

הלוואות לסטודנטים

ברוב המצבים סטודנטים חייבים עזרה כספית וגם אם הם עובדים במשרה חלקים עדיין הלוואה יכולה לעזור להם. חיי הסטודנט בישראל אינם פשוטים והדרך לתואר הנכסף רצופה משוכות רבות – מתשלום שכר הלימוד, דרך מימון שכר הדירה ועד הוצאות המחיה. הדאגות הללו מלוות סטודנטים רבים, אך חשוב לזכור כי אפשר גם אחרת. חברות מימון שונות מציעות הלוואות לסטודנטים למימון שכר הלימוד או שכר הדירה, שנועדו לאפשר לכם להתמקד בלימודים, להשאיר את הדאגות מאחור ולהתחיל בהחזר ההלוואה רק לאחר השתלבותכם בשוק העבודה. סטודנטים מתרכזים בלימודים, לא בתשלומים.

ניתן למצוא חברות מימון המציעה הלוואות לסטודנטים הלומדים בארץ ובחו”ל המעוניינים בהלוואה למימון שכר הלימוד וכן, הלוואות לסטודנטים המעוניינים בהלוואה למימון שכר הדירה והוצאות המחייה למשך שנה.

הלוואות לסטודנטים מאפשרות פתרונות מימון נוחים ואטקרטיביים לסטודנט ומקנות:

• מימון לתשלום שכר לימוד, שכר דירה ומחיה שוטפת.
• מימון חוץ בנקאי, ללא חסימת מסגרת האשראי בבנק ובכרטיס האשראי.
• פריסת תשלומים ארוכת טווח עד 8 שנים עם תשלומים חודשיים נמוכים.
• אפשרות של דחיית החזר הקרן עד לאחר סיום הלימודים.
• תהליך קבלת הלוואה מהיר.
• ייעוץ אישי והתאמת מסלול המימון ליכולתו של הסטודנט.

מתן ההלוואות לסטודנטים הינו בכפוף לתנאים המקובלים ברוב חברות המימון ולשיקול דעתה הבלעדי.